FR - EN - NL - ES

Werkingsmechanisme van het E.S.O.C.

Ovomucoïden en ovo-inhibitoren :

Ovomucoïde:

Deze polypeptide omvat drie heel vergelijkbare functionele domeinen die ieder een protease kunnen vastleggen (bv. trypsine). Hij beperkt in hoge mate de productie van IgE-antilichamen (immunoglobulines E) en is daardoor een krachtige inhibitor voor de vrijgave van histamine door de basofylen en de mastocyten. In tegenstelling tot de meeste antiallergische producten beperkt ovomucoïde – zelfs bij lage niveaus – op een ingrijpende en doeltreffende manier het vrijkomen van histamine door basofylen.

Ovomucoïde van kwarteleieren (stam Ovogenics) is een van de krachtigste natuurlijke inhibitoren van de menselijke trypsine (serine-protease).

Ovo-inhibitoren:

De ovo-inhibitor van het wit van het kwartelei (stam Ovogenics) is een glycoproteïne waarvan de structuur verschilt van die van de ovomucoïde. Net als de ovomucoïde maakt de ovo-inhibitor deel uit van de inhibitoren van serineproteasen. Het is een krachtige inhibitor van elastase, bacteriële proteasen en schimmelproteasen.

Ovo-inhibitoren onderscheiden zich van ovomucoïde door hun vermogen om ook de proteïnase van aspergillus orizae te belemmeren.

Er werd onlangs veel gepubliceerd over proteaseserinen. Ovomucoïde en de ovo-inhibitor van het wit van kwarteleieren (stam Ovogenics) worden erkend als krachtige inhibitoren van proteaseserinen en zijn de enige vogeleieren die trypsine kunnen verhinderen.

Tabel van de activiteit van de verschillende ovo-inhibitoren berekend ten opzichte van de belemmerende activiteit van het wit van kippeneieren op de schimmelprotease van aspergillus orizae:

Découvrez aussi...

Ovogenics propose plusieurs solutions à vos problèmes d'allergie. Cliquez sur un des produits ci-dessous pour en obtenir le détail.

Lees hieronder al onze actuele nieuwsberichten