FR - EN - NL - ES

Historisch overzicht


Kwarteleieren, een krachtig wapen tegen allergieën!

Dat kleine eitje zou drie grote genezende werkingen hebben. De wetenschap doet haar best om het ons aan te tonen en maakt het tot een bevoorrecht middel tegen allergieën, en misschien ook nog tegen andere ziektes, want de talrijke mogelijkheden ervan worden nog volop verkend ...

Een buitengewoon efficiënte werking

Het schitterende wetenschappelijke avontuur van het kwartelei begint in 1960, wanneer een Franse kwartelhouder (R. Cordonnier) waarneemt hoe de astma en ademnood van zijn vrouw (allergie voor veren, stof en hondenhaar) geleidelijk afneemt na het regelmatig nuttigen van kwarteleieren.

Die waarneming wordt door een andere pluimveehouder die met succes met dezelfde therapie in zijn omgeving experimenteert, bevestigd.

Die dubbele vaststelling wekt de levendige interesse op van dokter Truffier.

Met behulp van studies op een groot aantal patiënten (hij beoogt namelijk 5000 “genezingen” in 10 jaar) stelt deze op zijn beurt de genezende eigenschappen van het kwartelei vast.

In 1968 spitst hij zijn studies eerst op astma toe, maar daarna ook op alle allergieën in hun geheel: astma, periodieke rinitis, hooikoorts, luchtpijpontsteking, bindvliesontsteking evenals bepaalde huidziekten (prorigo, eczeem, psoriasis).

In 1978 bevatten zijn studies 10 jaar ervaring en waarnemingen van patiënten die een gedetailleerd protocol gevolgd hebben, evenals strenge regels i.v.m. dosering en klinisch en biologisch toezicht. Truffier stelt al een precieze keuze van eierstammen voor. Hij verklaart echter “dat het belangrijk is dat de patiënt zich niet zelf behandeld, op eender welke manier en met eender welk ei ...”

De resultaten kondigen meer dan 70 % succes aan bij volwassen en 85 % bij kinderen, en stellen hem in staat een wetenschappelijk werk te publiceren: « Approche thérapeutique de la maladie allergique par ingestion d'oeufs de caille » (Therapeutische aanpak van allergieën door de inname van kwarteleieren), waarvoor hij met de Marcel Zaraprijs onderscheiden wordt.

Tezelfdertijd publiceert de wetenschapper Gérard Lucotte, doctor in de genetica en kwartelspecialist, een werk over de positieve eigenschappen van kwarteleiwit tegen astma  Oeuf de caille-principe actif découvert. (kwartelei - actief bestanddeel ontdekt). Hij schat dat zijn wetenschappelijk werk geavanceerd genoeg is om een meer aanvaardbare toedieningswijze dan de behandeling met rauwe eieren voor te stellen.

Het geheel van het onderzoek van Truffier en Lucotte dient als basis voor de wetenschappelijke aanpak van Ovogenics, evenals het afstellen van een nieuwe behandelingswijze.

Twee andere uiterst belangrijke studies dragen ook tot deze ontwikkeling bij.

Ten eerste die van Lineweaver, die een nieuw bestanddeel van het eiwit in de kijker zet, dat de naam “ovomucoïde” krijgt.

Feeney vergelijkt de activiteit van de ovomucoïden van 12 vogelsoorten en besluit dat die van de kwartel veruit de krachtigste inhibitor van de menselijke trypsine is, zo belangrijk bij de allergische reactie.

Een Frans-Belgisch wetenschapsteam onder leiding van doctor Bruttman, expert-allergoloog bij het Franse ministerie van volksgezondheid, voert bij 33 allergologen een dubbelblind klinisch onderzoek uit. Die studie bevestigt de verrassende resultaten van Truffier (La Médecine Biologique, april 1995). Bruttman Clinical Evaluation

Nog andere onderzoekers wijden al hun interesse aan deze ontdekkingen:

In 1971 ontdekt dr. Liu dat het kwarteleiwit nog andere enzymremmers dan ovomucoïde bevat: de ovo-inhibitoren. Dat zijn glycoproteïnen die eveneens natuurlijke serineproteaseremmers zijn en trypsine sterk inhiberen.

In 1990 toont een Canadese studie aan dat het ovomucoïde van kwarteleieren de elastasen, die tussenbeide komen bij tal van ziekten bij de mens, in het bijzonder longemfyseem en psoriasis, sterk remt.

In 1994 toont dr. Takahashi aan dat, van alle vogelsoorten, het ovomucoïde van kwarteleiwit het enige is dat menselijke trypsine kan inhiberen.

Daarop volgt het onderzoek van dr. Bruttmann (CHU de Grenoble, 2007) Rapport Vergnaud-2007-activite-trypsine-elastase-humaine - over de stabiliteit van ovomucoïde en de remmende werking ervan op trypsines; evenals het onderzoek van dr. Sainte-LaudyEffect of ovomucoide on human basophile activation dat de talrijke wetenschappelijke publicaties vervolledigt.

 

De resultaten van al die onderzoeken hebben tot meerdere octrooiaanvragen en de oprichting van Ovogenics geleid.

 

De voortdurende vooruitgang in de biotechnologie stelt ons in staat om de werkingsmechanismen van de enzymen in het kwartelei die als antagonist van receptor-2 van de proteaseserinen (de grote verantwoordelijke voor allergieën) wordt beschreven, beter te begrijpen. De eigenschappen van dat kleine eitje wekken een steeds grotere interesse op en worden nog steeds bestudeerd.

Découvrez aussi...

Ovogenics propose plusieurs solutions à vos problèmes d'allergie. Cliquez sur un des produits ci-dessous pour en obtenir le détail.

Lees hieronder al onze actuele nieuwsberichten