FR - EN - NL - ES

Verschillende types allergieën

ALLERGIEËN VAN DE LUCHTWEGEN

Allergische neusverkoudheid :

Allergische neusverkoudheid wordt gekenmerkt door herhaaldelijke niesbuizen, een ‘loopneus’ en vaak een neusverstopping die uren kan aanslepen, gekriebel, irritatie van de ogen met traanvorming en een ademhaling die moeilijk verloopt of met een fluitend geluid gepaard gaat. Allergische neusverkoudheid wordt meestal veroorzaakt door stoffen die in de lucht hangen (pollen, mijtachtigen, haar van dieren). Wanneer de allergie door pollen wordt veroorzaakt, spreekt men van hooikoorts.

Men maakt een onderscheid tussen twee types kenmerken van allergische neusverkoudheid:

  • Hooikoorts, die zich voordoet wanneer er veel pollen in de lucht hangen of als reactie op pollen (berk, grasgewassen, ...).

  • Persistente (of aperiodieke) neusverkoudheid komt vaak voor in stressvolle periodes en als reactie op allergenen die permanent in de omgeving van de persoon aanwezig zijn (mijtachtigen, rook, stof, geuren van chemische producten, ).

De oorzaken van allergische neusverkoudheid zijn nog niet perfect bekend, maar erfelijkheid zou een relatief belangrijke factor zijn. Zo zouden sommige personen genetisch een ‘atopisch terrein’ hebben, waardoor ze overdreven reageren (immuno-allergische reactie) wanneer ze in contact komen met allergenen die normaal onschadelijk zijn.

Dit ‘atopische terrein’ kan verschillende reacties op gang brengen, zoals allergische neusverkoudheid, eczeem, astma, voedingsallergieën …

20 tot 30 % van de wereldbevolking zou allergisch zijn voor pollen of mijtachtigen.

Clip : la rhinite allergique (allergische neusverkoudheid) : http://www.santepratique.fr/rhinite-allergique-rhume-foins-.php

Astma :

Astma wordt omschreven als hinder in de luchtwegen bij het uitademen. Dit is een ziekte van de luchtwegen die wordt gekenmerkt door een min of meer ernstige ontsteking van de longpijpen waarin heel wat cellen een belangrijke rol spelen – en dan meer bepaald de mastocyten, de eosinofielen en de lymfocyten. Astma manifesteert zich in de vorm van een lastige en fluitende ademhaling, een drukkend gevoel op de borstkas en benauwdheid.

De oorzaken van astma zijn nog niet goed bekend. Maar ook hier lijken onze genetische bagage en onze omgeving een belangrijke rol te spelen.

De belangrijkste types van astma zijn:

  • Allergische astma :

Deze aandoening is een abnormale en bovenmatige reactie van de luchtwegen op de allergenen die in de lucht aanwezig zijn en die zich kenmerkt door één of meerdere crisissen. Dit is de ernstigste vorm van astma op lange termijn. De reactie kan bijzonder hevig en soms dodelijk zijn, waarbij de patiënt sterft door verstikking. Het is van essentieel belang om een ernstige astmacrisis snel aan te pakken.

  • Chronische astma :

De meeste patiënten lijden al sinds hun kindertijd aan deze vorm van astma. In die jonge jaren kan de aandoening zich al voordoen in de vorm van herhaalde astmacrisissen of chronische fluitende bronchitis. Vaak gaat het om een langzame en geleidelijke vorming van de ontsteking, die ongemerkt evolueert, onder meer omdat de patiënt went aan de symptomen en aan de hinder bij het ademen tot op het moment dat de hinder te groot wordt. Wanneer deze vorm van astma niet wordt behandeld, evolueert hij meestal tot respiratoire insufficiëntie.

  • Inspanningsastma :

Deze vorm van astma komt voor bij een fysieke inspanning die de longpijpen zo zwaar zou belasten dat hun werking moeilijker wordt. Koude en wind bevorderen de ontsteking van de longpijpen en kunnen bijgevolg een inspanningsastmacrisis veroorzaken.

Astma bij een kind moet in ieder geval door een gekwalificeerde allergoloog worden behandeld. Men vermoedt immers dat veel gevallen van astma bij volwassen astmapatiënten het gevolg zijn van een heractivering van de astma waarvan ze als kind last hadden en waarover een verkeerde of geen diagnose werd gesteld en die sindsdien verwaarloosd is.   

Clip : Asthme chez l'adulte  (Astma bij volwassenen) :

http://www.santepratique.fr/asthme-adulte.php

HUIDALLERGIEËN

Eczeem :

Eczeem, dat ook wel dermatitis of huidontsteking wordt genoemd, is een niet besmettelijke ontsteking van de huid. Heel wat patiënten hebben er last van. De eenvoudige vormen kunnen plaatselijk worden genezen, maar men dient heel wat aandacht te besteden aan de terugkerende of acute vormen. Daarvoor moet in ieder geval een allergologische balans worden opgesteld.

Men maakt meestal een onderscheid tussen twee grote types eczeem:

  • Atopische huidontsteking :

Atopische huidontsteking is een huidaandoening die vrij vaak voorkomt (20 tot 30 % van de kinderen) en die zich voornamelijk ontwikkelt bij jonge kinderen met een gunstig genetisch terrein. De huidontsteking verschijnt meestal rond de leeftijd van drie-vier maanden voor de eerste keer. De aandoening komt voor op het gezicht (jukbeenderen en kin) en op een later kinderleeftijd zijn de letsels vooral te zien in de plooien (hals, ellebogen, polsen, achterkant van de knieën). De aanvallen beginnen met een eenvoudige jeukende rode huidvlek, waarna de huid op sommige plaatsen uitdroogt en ruw aanvoelt. Ten slotte begint de huid vocht af te scheiden en vormen er zich korsten. In de meeste gevallen verdwijnt atopische huidontsteking vóór de puberteit.

Clip : Eczéma du nourisson (Eczeem bij de zuigeling) :

http://www.santepratique.fr/eczema-nourrisson.php

  • Contacteczeem:

Contacteczeem, dat vaker voorkomt bij volwassenen, is een allergische reactie van immunologische overgevoeligheid bij contact met een irriterende stof (chemisch product, sommige planten of een metaal zoals nikkel, dat soms in juwelen wordt gebruikt). Dit type eczeem kan allergisch of irriterend (niet allergisch) zijn en kan ofwel een onmiddellijke reactie ofwel een vertraagde reactie veroorzaken. Ook de symptomen kunnen variëren in intensiteit, van eenvoudige rode huidvlekken tot verzwering. De meeste gevallen van contacteczeem hebben betrekking op allergenen die intussen duidelijk zijn geïdentificeerd. In Europa kunnen de ICDG-tests (International Contact Dermatitis Group) de etiologie bepalen van 80 % van de oorzaken van eczeem.

Clip : Eczéma chez l'adulte (Eczeem bij volwassenen) :  

http://www.santepratique.fr/eczema-adulte.php 

BELANGRIJK: Aarzel nooit om contact op te nemen met een dermatoloog. Hij zal u alle nodige informatie verstrekken.

Découvrez aussi...

Ovogenics propose plusieurs solutions à vos problèmes d'allergie. Cliquez sur un des produits ci-dessous pour en obtenir le détail.

Lees hieronder al onze actuele nieuwsberichten